Barcelona WiFi és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats a l’interior de diversos equipaments municipals i en diversos punts de la via pública. Cerca la xarxa “Barcelona WiFi” al teu mòbil o ordinador i connecta’t

Dades originals

El mapa ha estat elaborat amb les dades subministrades per l’Ajuntament de Barcelona, al seu portal de Open Data, amb el dataset de “Punts wifi” i les “Dades de graf viari per tram de carrer”. Veure:
- Punts-wifi(opendata)
- http://w20.bcn.cat/cartobcn/

Metodologia

Descarreguem el graf vial de Barcelona juntament amb la llista de xarxes wifi gratuïtes i incorporem aquesta informació en una base de dades espacial Postgis. Els punts wifis carregats a Postgis els incorporem al mapa web que mostrem mitjançant Geoserver

Quan l'usuari permet a l'aplicació conèixer la seva posició, duem a terme operacions espacials, mitjançant la llibreria pgRouting, per calcular a quina distància pot l'usuari arribar caminant durant 3 i 6 minuts. Aquesta distancia es representa mitjançant dos poligons al mapa on, en conjunt, l'usuari pot visualitzar quines wifis es troben dins d'aquesta àrea.

Llistat de WIFIS disponibles
Adreça Distància Temps